Wat doen we?

Wat doet het WOOS?

We reageren namens de leden op nieuwe of aangepaste bestemmingsplannen. We onderhandelen met instanties over bijvoorbeeld overeenkomsten (tuinen) en waterpercelen (Hoogheemraadschap Rijnland). En houden vinger aan de pols bij uitvoerende projecten (aanleg riolering en water Zwarte Pad). Waar nodig schakelen wij professioneel (juridisch) advies in. Er staat veel te gebeuren in de nabije toekomst. Plannen voor een hotel met 70-90 kamers aan de Akersluis, hogere precario voor woonboten, de verhuizing van Xenios en ontwikkeling van dat terrein voor woningbouw en de plannen voor een nieuwe Sloterbrug naar Badhoevedorp dat gevolgen heeft voor de woonboten die vlak bij de brug liggen.

Daarnaast onderhouden we goed contact met het LWO (Landelijke Woonboot Organisatie) en de diverse woonboot organisaties binnen Amsterdam.

Wat kan het WOOS voor u betekenen?

U (als woonbootbewoners van de Akersluis, Frankfurthersingel, de Ringvaartdijk en het Zwarte Pad) hoeft niet zelf achter zaken aan te gaan die de bootbewoners raken, het WOOS vertegenwoordigt de leden. Het bestuur betrekt de leden bij belangrijke beslissingen. In een aantal gevallen handelt het WOOS uit naam van haar leden, bijvoorbeeld bij het indienen van bezwaarschriften, bij deelname in inspraakprocessen en bij rechtszaken.

Wordt daarom lid. Meldt u aan door ons een mail te sturen naar woosbestuur@live.nl.

Wat zijn de kosten?

Het lidmaatschapsgeld is op dit moment € 30 per jaar. Het lidmaatschapsgeld wordt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Met uw lidmaatschapsgeld ondersteunt u de gemaakte (advies)kosten.

Wat krijgt u hiervoor?

Het lidmaatschap geeft toegang tot de algemene ledenvergaderingen, waar u met uw stemrecht meebeslist. U ontvangt de nieuwsbrieven en u kunt deelnemen aan het gezellige bewoners event dat jaarlijks wordt gehouden. Het WOOS ondersteunt ook gezamenlijke inkoop van producten en diensten. Denk aan rioolpompen, aansluitingen, en het trimmen van woonarken die scheef liggen.

Het WOOS is een vereniging met een door de leden gekozen bestuur. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af tijdens een Algemene Ledenvergadering.